Maadoituselektrodin ensisijainen tarkoitus on saada mahdollisimman hyvä potenttiaalintasaus. Usein käytetty tapa on rengasmainen perustusmaadoituselektrodi rakennuksen ympärillä. Maadoituskupari tulisi sijoittaa kaivaustöitä suorittaessa alinmaiseksi. Eteen tullut tilanteita joissa Rakennuksen pohjatyöt ehditty tehdä ja maadoituskuparia ei saada enään asennettua salaojaputken alapuolelle. Tällöin joudutaan lisäämään maadoituselektrodeja maadoituksen parantamiseksi. Maaperän johtavuudella on suuri vaikutus maadoitusresistanssin arvoon. Tässä noin arvoja. Tarkempia arvoja maanresistiivisyydestä saa mittaamalla kohteessa paikan päällä.

 

Maaperänresistiivisyys

Maaperän tyyppi/ Maan resistiivisyys

 

Savi ja hiesu / 100 Ωm

Hietasavinen maa / 150 Ωm

Kostea hiekka / 300 Ωm

 Betoni 1:5 / 400 Ωm

Kostea sora / 500 Ωm

Kuivahiekkamaa / 1000 Ωm

Kuivasora / 1000 Ωm

Kivinen maaperä / 30000 Ωm

 

Maa-aineksien resistiivisyys arvoja vertaillessa hahmottaa miksi maadoitusköyden sijoitus on parempi sijoittaa salaojakaivantojen alapuolelle.

 

Joissakin kohteissa vaadittu rengasmaisen perustusmaadoituselektrodin mittaustulos.Tällöin muistettava että paljaan kupari köyden pinnat eivät leikkaisi toisiaan ja PK-tilan sisällä hyllyssä kiinni oleva osuus on suojattu KeVi sukalla. Mittaustuloksella varmistetaan maadoituselektrodin olemassaolo ja jatkuvuus mikäli kohteen rakennustöiden edetessä maadoitusta jouduttu jatkamaan.

Sivustoa viimeksi päivitetty

11. Syyskuuta. 2018