Kaapeleista.

 

Suunnittelijan /Työnjohdon / Sähköasentajan tulisi selvittää asennuskohteen CPR-luokka.(EU=Constructon Products Regulation) Tähän sivulle kerätyt tiedot ja linkit antavat lyhyen kuvauksen uusista kaapeliluokista. Kaikkissa kaapeleissa oltava CE -merkintä ja mihin CPR- luokkaan kuuluu.

 

Kaapelien paloluokat

A = A on korkein luokitus. Kaapeli ei osallistu paloon.

B1

B2

C= C Luokassa uloskäytävien ja lääkintätilojen sähköasennuksissa.

D = D luokassa jo halogeenittomia kaapeleita.

E = E luokka mahdollista asentaa myös PVC kaapeleita. (mm. paljon MMJ kaapeleita)

F = kaapelilla ei ole palokäyttäytymisvaatimuksia.

 

Kaapelimerkinnöissä Luokka merkinnän jälkeen käytettävä ca tarkoittaa cable (kaapeli) eli Aca korkeimman paloluokituksen kaapeli.

 

Luokkien B1, B2, C, ja D Paloluokituksen alaluokitukset.

 

s = smoke eli savunkehittyminen

   (s1 palonaikana kaapelista saa vapautua erittäin rajallinen määrä savua.)

   (s2 palon aikana kaapelista saa vapautua rajoitettu määrä savua)

   (s3 ei vaatimuksia savun vapautumiselle palon aikana)

d = droplets palavien pisaroiden valuminen.

   (d0 Kaapelista ei saa pudota palavia pisaroita tai partikkeleita palon aikana)

   (d1 Kaapelista saa pudota rajoitettu määrä palavia pisaroita tai partikkelita palon aikana)

   (d2 Ei rajoituksia palavien pisaroiden ja partikkeleiden vapautumiselle palon aikana)

a = acidity syövyttävien happojen ja palokaasujen esiintyminen. Lisäksi voi olla myös alaluokkia:

   (a1 Kaapeleista saa vapautua erittäin rajallinen määrä happoja ja syövyttäviä palokaasuja palon aikana).

   (a2 Kaapeleista saa vapautua rajoitettu määrä happoja ja syövyttäviä palokaasuja palon aikana).

   (a3 Ei vaatimuksia happojen ja syövyttävien palokaasujen vapautumiselle palon aikana).

 

 

 

 

 

Kaapelivalmistajien keloihin kiinnittämät QR-koodit antavat perusteellisen tiedon kaapeleista joita asennetaan näistä on hyvä tarkastaa jos on vielä asennusaikana epäselvyyttä soveltuuko kohteeseen.

Linkit:

http://www.nestorcables.fi/blog/rakennustuoteasetus-cpr-parantaa-kaapeleiden-paloturvallisuutta

 

REKA kaapelitietoa osa on hyväkäydä läpi kohta kohdalta. Tekniset-tiedot, CPR, kaapeliohjeet, sähkökaapelityypit, kaapelisanasto.

https://www.reka.fi/kaapelitietoa

 

SLO blogi kirjoitus kaapelien CPR paloluoitus :

https://www.slo.fi/slo/fi/slo/blogi/Sivut/Vaikuttaako-CPR-kaapelin-ostoon-ja-asentamiseen.aspx

 

 

Kaapelin sijoittaminen maahan opinnäytetyö Jari Virkajärvi joka on lukemisen arvoinen paketti. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/75196/Virkajarvi_Jari.pdf?sequence=1

 

 

Seppo Marttilan kirjoitus valokaapeli työturvallisuudesta. http://www.nestorcables.fi/blog/tyoturvallisuus-valokaapeleiden-jatkos-ja-paattamistoissa

 

 

Kaapeli valmistajia

 

Helkama bica Oy

Kajote Oy

Nestor Cables Oy

Reka Kaapeli Oy

 

Wikipedian sivuston mukaan suurin kaapelin valmistaja italialainen Prysmian Group

Prysmian Finland Oy

 

Muita kaapeli valmistajia.

 

TF kable (Tele-fonika cable amerikas)(Jokin kotimaisista tukkureista myy TF-kaapelia)

General Cable

Alphawire

Voka

SAB

Northwire

DGC DataGuideCable

Multi/Cable

New England Wire technlogies

RSCC

AWC Allied Wire & Cable

Kaapelit sivua päivitetty viimeksi 11.9.2018

Sivustoa viimeksi päivitetty

11. Syyskuuta. 2018